Kimono rental in Kyoto: Kimono Rental ‘Yume Kyoto’ Kodaiji Store near Kiyomizu Temple.

Kyoto Kimono Rental Yume Kyoto Kodaiji Store > おすすめスポット

おすすめスポット

2019.02.13
カテゴリ

Kodaiji Temple 3 min. walk

2019.02.13
カテゴリ

Kiyomizu Temple 10 min. walk

2019.02.13
カテゴリ

Yasaka Shrine 10 min. walk

2019.02.13
カテゴリ

Nene-no-michi 30 sec. walk

2019.02.13
カテゴリ

Ninenzaka Slope 1 min. walk

2019.02.13
カテゴリ

Yasaka Shrine 10 min. walk

2019.02.13
カテゴリ

Gion 10 min. walk

2019.02.13
カテゴリ

10 second walk from The SODOH